2019-04-01

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące obrotu towarowego handlu zagranicznego w pierwszym miesiącu br. Eksport w styczniu wyniósł 77,6 mld PLN natomiast import 77,8 mld PLN. Ujemne saldo ukształtowało się na poziome 0,2 mld PLN. W porównaniu ze styczniem ubiegłego roku eksport wzrósł o 4,6% a import o 2,0%.  

 

Największy udział w eksporcie oraz imporcie Polski stanowią kraje rozwinięte, odpowiednio: 88,2% (w tym UE 81,6%) oraz 64,9% (w tym UE 57,7%). Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,2%, a w imporcie 8,7%. Dodatnie saldo obrotów z krajami rozwiniętymi wyniosło 17,9 mld PLN (w tym z krajami UE 18,4 mld PLN). Ujemnej saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się oraz krajami Europy Środkowo – Wschodniej odpowiednio: -15,3 mld PLN i -2,8 mld PLN.