2021-10-13

Według październikowych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w 2021 światowy PKB zwiększy się o 5,9% w skali roku wobec spadku o 3,1% r/r w 2020. Na 2022 oczekiwany jest wzrost gospodarczy dla świata rzędu 4,9% r/r. Dla przypomnienia – w kwietniowym World Economic Outlook MFW prognozy globalnego PKB były odpowiednio nieznacznie wyższe dla 2021 (6,0% r/r) i nieco niższe dla 2022 (4,4% r/r), przy szacowanym o 0,2pp silniejszym spadku PKB w 2020.

MFW przewiduje się, że po 2022 globalny wzrost zmniejszy się do około 3,3% w perspektywie średnioterminowej. Ogólnie bilans ryzyk dla wzrostu jest przechylony w dół, ze względu na możliwość pojawienia się bardziej agresywnych wariantów SARS-CoV-2 przed zakończeniem procesu powszechnych szczepień.

MFW przewiduje, że PKB gospodarek rozwiniętych zwiększy się w 2021 o 5,2% r/r wobec spadku o 4,5% r/r w 2020, a w 2022 wzrost wyniesie 4,5% r/r. Ryzykiem dla wzrostu wciąż pozostają zakłócenia w łańcuchach dostaw, dodatkowo w wielu krajach napędzając inflację.

Dla rynków wschodzących i państw rozwijających się MFW oczekuje wzrostu o 6,4% r/r w 2021 wobec spadku o 2,1% w 2020, oraz wzrostu w wysokości 5,1% r/r w 2022. Perspektywy dla grupy krajów rozwijających się o niskich dochodach znacznie się pogorszyły z powodu dynamicznego rozwoju pandemii.

Prognozy dla niektórych krajów - eksporterów surowców zostały podwyższone w związku z rosnącymi ich cenami.

MFW podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski w 2021-2022 do 5,1% r/r w obu okresach z odpowiednio 3,5% i 4,5% przewidywanych w kwietniu.

Wybrane wskaźniki dla poszczególnych państw są dostępne na stronie