2018-11-26

Przywódcy państw i rządów 27 krajów UE zatwierdzili 25 listopada, podczas szczytu w Brukseli, umowę ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz deklarację polityczną ws. przyszłych relacji.

 

Po negocjacjach uzgodniony tekst umowy został najpierw przyjęty 14 listopada przez rząd Królestwa. Jego głównymi kwestiami dot. Brexitu są prawa obywateli UE w Królestwie i Brytyjczyków w UE, rozliczenia finansowe pomiędzy stronami, wytyczne rozwiazywania ewentualnych konfliktów oraz uniknięcie twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Wszystkie te kwestie zawarte w dokumencie postanawiają, że:

 

  • Od marca 2019 do grudnia 2020 r. na terenie Zjednoczonego Królestwa obowiązywać będzie "jednolity obszar celny". Jeśli w tym okresie nie uda się osiągnąć nowej umowy handlowej Wielka Brytania pozostanie w unii celnej z UE na czas nieokreślony.
  • Irlandia Północna pozostanie w tym samym obszarze celnym, co Wielka Brytania i UE, jeżeli nie zostanie zawarta żadna umowa w przyszłości. Utrzymanie takiego porozumienia ma na celu uniknięcie twardej granicy na wyspie Irlandii.
  • Obywatele UE, mieszkający w Wielkiej Brytanii nieprzerwanie od pięciu lat  oraz Brytyjczycy, którzy mieszkali w krajach UE, utrzymają prawo do stałego pobytu w Wielkiej Brytanii wraz z członkami rodziny. Dokument zastrzega jednak, iż państwo przyjmujące będzie mogło samo decydować w kwestii przyznawania świadczeń pomocy społecznej. Dodatkowo w niektórych obszarach państwo nie będzie zobowiązane do udzielania stypendiów lub pożyczek studenckich osobom, które nie mają jeszcze stałego miejsca zamieszkania.
  • Do Wielkiej Brytanii obowiązywać będzie ruch bezwizowy.
  • Zjednoczone Królestwo stanie się "niezależnym państwem nadbrzeżnym", ale będzie współpracować z UE w zakresie praw połowowych. Projekt umowy mówi, że Wielka Brytania będzie "konsultowana" w sprawie uprawnień do połowów i poproszona o regularne komentowanie unijnych polityk połowowych.

 

Kolejnym krokiem będzie przegłosowanie Umowy w Parlamencie Europejskim i brytyjskim. Formalne zaakceptowanie umowy rozwodowej przez Wielką Brytanię budzi niepewność, gdyż rząd premier Theresy May nie dysponuje samodzielną większością w parlamencie. Co więcej głosowanie przeciwko porozumieniu zapowiedziało wielu posłów z jej własnego ugrupowania. Podczas szczytu główny negocjator ds. Berxitu Michel Barnier i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker przekonywali, że jest to najlepsze porozumienie dla obu stron.

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nastąpi 29 marca 2019 r.