2019-09-16

Wolumen wymiany handlowej pomiędzy Polską, a Węgrami osiągnął w 2018 r. 9,66 mld euro. Jest to wartość wyższa o 6,9 proc. od zanotowanej w roku 2017 – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Polska osiągnęła w tym czasie dodatnie saldo handlowe, które wyniosło 2,26 mld euro.

W wymianie dwustronnej dominowały wyroby przemysłu elektromaszynowego (38 proc. polskiego eksportu i 34 proc. węgierskiego eksportu), wyroby metalurgiczne (odpowiednio 15 i 12 proc.) i wyroby przemysłu chemicznego (15 i 31 proc.). Polska jest ponadto drugim co do wielkości dostawcą na Węgry artykułów rolno-spożywczych.

Jako branże dobrze rokujące na przyszłość wymienione zostały m.in. branża medyczna (sprzęt medyczny), przemysł kosmetyczny i produkcja mebli.

Według danych NBP za 2017 r. Polskie inwestycje na Węgrzech wyniosły 130,9 mln euro, a skumulowana wartość polskich bezpośrednich inwestycji na koniec 2017 r. wyniosła w tym kraju 1,37 mld euro, co czyniło Węgry siódmym największym odbiorcą polskich inwestycji. Dominującymi sektorami były: sektor spożywczy, IT oraz produkcja przemysłowa.

Węgierskie inwestycje bezpośrednie w Polsce wyniosły natomiast 894 mln euro netto, a skumulowane węgierskie inwestycje w naszym kraju wyniosły 1,32 mld euro. Firmy z Węgier działają w Polsce głównie w sektorze chemicznym, farmaceutycznym i spożywczym.