2018-06-14

Komisja Europejska zatwierdziła zapowiadane dodatkowe cła na produkty amerykańskie.

Docelowo cła będą dotyczyły amerykańskiego eksportu do UE o łącznej wartości 6,4 mld euro. Na mocy decyzji cłami objęte zostały towary  o wartości handlowej wynoszącej 2,8 mld euro. Decyzja w sprawie dalszych 3,6 mld euro zostanie podjęta później. Dzięki temu wartość ceł odwetowych nałożonych przez UE na USA będzie całkowicie odpowiadała wartości europejskiego eksportu, który został objęty amerykańskimi cłami (6,4 mld euro). Na liczącej kilkaset pozycji liście znalazły się m.in. produkty spożywcze (m.in. soki owocowe, wieprzowina), wyroby stalowe (łańcuchy, śruby, sztućce), łodzie motorowe, jachty, motocykle.