2019-04-08

Podpisana 1 lutego umowa EPA obniża lub znosi cła na wiele produktów rolno – spożywczych dzięki czemu polscy producenci otrzymają możliwość większej współpracy handlowej z Japonią.

Umowa EPA jest najbardziej kompleksowym porozumieniem gospodarczym zawartym jak do tej pory przez UE i Japonię. Stwarza ona podmiotom gospodarczym nowe możliwości do rozwoju handlu i inwestycji, przede wszystkim poprzez lepszą dostępność towarów i usług na rynkach oraz udoskonalenie zasad handlu, które odpowiadają na aktualne wyzwania ekonomiczne. 

Z perspektywy polskich producentów umowa EPA przyczyni się do poprawy wymiany handlowej z Japonią. Umowa tworzy stabilne formalno-prawne ramy współpracy dwustronnej, które ułatwią wejście na hermetyczny japoński rynek polskim przedsiębiorcom.

Pełną lub częściową liberalizacją celną objęto produkty tj. wołowina, produkty mleczne, słód, jęczmień, skrobia, pszenica oraz niektóre wyroby cukiernicze.