2021-04-15

Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-luty 2021 eksport (w EUR) był o 1,0% wyższy niż przed rokiem. Obroty handlowe wzrosły (wzrósł eksport wobec spadku w styczniu, wyhamowało tempo spadku importu) pomimo coraz powszechniej raportowanych „wąskich gardeł” w globalnym handlu oraz brexitu.

GUS poinformował, że w styczniu-lutym 2021 z Polski wyeksportowano towary o wartości 41,1 mld EUR, wartość importu w tym czasie osiągnęła 39,2 mld EUR, a dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło ok. 2,0 mld EUR.

W styczniu-lutym 2021 wśród 10 głównych partnerów handlowych Polski wzrost eksportu (w EUR) odnotowano na 4 rynkach - najsilniejszy do Niemiec (6,9% r/r - Polska utrzymała w lutym pozycję 3. największego eksportera dóbr do tego kraju), następnie do Włoch (6,0% r/r), Szwecji (2,9% r/r) oraz Holandii (o 1,3% r/r). Bez zmian w skali roku pozostał eksport do Rosji. Spadki eksportu zanotowano w przypadku Wielkiej Brytanii (-17,4% r/r – przy kontynuacji wpływu brexitu), Czech (-8,6% r/r), Stanów Zjednoczonych (-5,0% r/r), Hiszpanii (-2,6% r/r) oraz Francji (-1,6% r/r).

Obroty z pierwszą dziesiątką głównych rynków zbytu odpowiadały łącznie za 65,6% eksportu (w analogicznym okresie 2020 było to nieznacznie więcej – 65,8%).

Udział Niemiec w polskim eksporcie wzrósł w skali roku o 2,0pp do 29,0%, druga w rankingu Francja zanotowała lekki spadek udziału o 0,4pp r/r do 6,2%, a trzecie - Czechy obniżyły udział o 0,6pp r/r do 5,5%.

W styczniu-lutym 2021 w eksporcie w większości sekcji towarowych wg nomenklatury SITC nastąpił wzrost eksportu m.in. w: olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 37,2% r/r), różnych wyrobach przemysłowych (o 11,6% r/r), chemii i produktach pokrewnych (o 9,3% r/r), surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 8,9% r/r) oraz towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 8,7% r/r).