2020-07-03

Według danych opublikowanych przez Eurostat Polska zajęła w maju drugie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w Unii Europejskiej, wynosiło ono 3,0 proc. Niższe bezrobocie w tym miesiącu zostało odnotowane tylko w Czechach (2,4 proc.)

Jak podaje europejski urząd statystyczny stopa bezrobocia w maju dla wszystkich krajów Unii Europejskiej wyniosła 6,7 proc., odnotowano więc wzrost bezrobocia w stosunku do miesiąca poprzedniego, w kwietniu odsetek osób bezrobotnych wyniósł 6,6 proc.

Najwyższe bezrobocie zostało odnotowane w Hiszpanii, Grecji oraz Cyprze, wskaźniki wynosiły odpowiednio 14,6 proc., 14,4 proc. oraz 10,2 proc.

W strefie euro stopa bezrobocia za maj wyniosła 7,4 proc., w stosunku do kwietnia obserwowany jest wzrost o 0,1 pp.

Według szacunków Eurostatu w maju 14 mln 366 tys. mężczyzn i kobiet w UE, w tym 12 mln 146 tys. w strefie euro, było bez pracy. Porównując powyższe dane do miesiąca poprzedniego obserwowany jest wzrost liczby bezrobotnych o 253 tys. w UE, z czego o 159 tys. w strefie euro.

Stopa bezrobocia podana przez Eurostat (3,0 proc.) różni się zdecydowanie od danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny (6,0 proc.), co jest efektem innej metodologii badania tego zjawiska. Stopa bezrobocia Głównego Urzędu Statystycznego jest obliczana na podstawie osób zarejestrowanych w urzędach pracy, natomiast Eurostat podaje liczbę osób w wieku 15-74 lat, którzy faktycznie próbują podjąć pracę.