2021-04-07

Według kwietniowych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) w 2021 światowy PKB zwiększy się o 6,0% w skali roku wobec spadku o 3,3% r/r w 2020. Na 2022 oczekiwany jest wzrost gospodarczy dla świata rzędu 4,4% r/r. Dla przypomnienia – w październikowym World Economic Outlook MFW prognozy globalnego PKB były niższe o odpowiednio 0,8pp i 0,2 pp dla lat 2021-2022, przy zakładanym o 1,1pp silniejszym spadku PKB w 2020.

MFW przewiduje, że PKB gospodarek rozwiniętych zwiększy się w 2021 o 5,5% r/r wobec spadku o 4,7% r/r w 2020, a w 2022 wyniesie 3,6% r/r. Dla państw rozwijających się MFW oczekuje wzrostu o 6,7% r/r w 2021 wobec spadku o 2,2% w 2020, oraz wzrostu w wysokości 5,0% r/r w 2022.

MFW podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 do 3,5% r/r z 2,7%, natomiast na 2022 obniżył do 4,5%r/r z 5,1%.

Silniejszy niż dotychczas oczekiwano wzrost PKB na świecie będzie możliwy dzięki lepszym perspektywom gospodarczym (począwszy od II połowy 2021) dla m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady. Siłą tych gospodarek jest m.in. szybki postęp szczepień, które umożliwiają znoszenie obostrzeń przeciwepidemicznych i normalizację aktywności gospodarczej. Istotne znaczenie mają także znaczące pakiety fiskalne. MFW nadal zastrzega, że prognozy obarczone są dużą niepewnością, związaną przede wszystkim z dalszym przebiegiem pandemii, procesem szczepień, możliwościami adaptacyjnymi gospodarek, skutecznością wsparcia rządowego, ewolucją warunków finansowych i kształtowaniem się cen surowców.

Wybrane wskaźniki dla poszczególnych państw są dostępne na stronie

PKB_MFW_2021-04