2019-09-23

 

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o otwarciu tajwańskiego rynku dla polskich jabłek.

 

Jest to kolejny pozaeuropejski kraj, do którego na mocy dwustronnych przepisów fitosanitarnych eksportowane będą jabłka z Polski. Zostały one dopuszczone do sprzedaży w tym kraju po kontroli przeprowadzonej przez  Biuro ds. Kontroli Zdrowia Zwierząt i Roślin oraz Kwarantanny (BAPHIQ) Tajwanu w podmiotach, które zgłosiły chęć eksportu jabłek na tajwański rynek. W ramach kontroli weryfikowane były sady oraz miejsca pakowania i przechowywania jabłek. Jej celem było sprawdzenie realizacji wymagań fitosanitarnych Tajwanu przed uruchomieniem eksportu owoców z Polski ze zbioru 2019 r.

Producenci, którzy są zainteresowani eksportem jabłek na Tajwan w przyszłym sezonie powinni zarejestrować produkcję owoców do 30 kwietnia 2020 r. Można to zrobić w oddziałach wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa.