2019-07-09

Według opublikowanego 8 lipca br. raportu o inflacji NBP PKB Polski wzrośnie w 2019 r. o 4,5 proc., w 2020 r. 4,0 proc., a w 2021 r. - 3,5 proc. Zgodnie z wynikami projekcji lipcowej, nastąpi spowolnienie dynamiki PKB, ale nadal będzie się ona kształtować powyżej ścieżki z rundy marcowej. 

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada inflację CPI w tym roku na poziomie 2,0 proc., w 2020 r. 2,9 proc., w 2021 r. na poziomie 2,6 proc.

W raporcie wskazano, iż rewizja w górę inflacji cen żywności w 2019 r. jest w największym stopniu konsekwencją wyższych cen mięsa, spowodowanych dynamicznym wzrostem cen wieprzowiny na rynkach światowych w związku z wystąpieniem epidemii ASF w Chinach, będących głównym producentem wieprzowiny na świecie.

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że ceny energii w 2019 będą na poziomie 0,5 proc., w 2020 r. na poziomie 4,1 proc., w 2021 r. na poziomie 3,3 proc.

Wśród czynników ryzyka dla wzrostu gospodarczego i inflacji raport wskazuje możliwe zaostrzenie sporów handlowych i podejmowanie działań protekcjonistycznych ograniczających międzynarodową wymianę handlową. Kolejnym źródłem niepewności jest kształtowanie się cen surowców energetycznych (w tym ropy naftowej) na rynkach światowych oraz przyszłe zmiany regulacyjne w kraju, które przełożą się na ceny energii. Istotnym źródłem ryzyka będzie także wielkość napływu netto na krajowy rynek pracy imigrantów, w tym szczególnie z Ukrainy.