2019-08-12

W czerwcu Niemcy wyeksportowały towary i usługi o łącznej wartości 106,1 mld euro, przy spadku 8,0 proc. w skali roku. W tym samym okresie import Niemiec spadł o 4,4 r/r, natomiast nadwyżka handlowa wyniosła w czerwcu 16,8 mld euro wobec 20,6 mld euro miesiąc wcześniej.

W ujęciu miesięcznym eksport Niemiec spadł o 0,1 proc. (po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych), a import m/m wzrósł z kolei o 0,5 proc. (także po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych). 

Ekonomiści prognozują, że w 2019 roku PKB Niemiec wzrośnie o 0,5 proc.