2019-04-10

Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3,8% w 2019 r. oraz 3,1% w 2020 r.. Oznacza to poprawę wobec wcześniejszej prognozy na 2019 r. i 2020 rok prezentowanej w lutym odpowiednio o 0,2 pkt proc. i 0,1 pkt proc.

MFW prognozuje, że Polska odnotuje w tym roku średnioroczną inflację na poziomie 2% natomiast w kolejnym roku osiągnie ona wysokość 1,9% wobec 1,6% inflacji w 2018 roku.

Ponadto prognozowane jest ciągłe obniżanie się stopy bezrobocia, z 3,8% w 2018 r. do 3,6% w roku obecnym oraz 3,5% w roku przyszłym.

Prognozy MFW potwierdzają, iż polska gospodarka będzie w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijać, a tempo wzrostu gospodarczego przewyższy znacznie tempo wzrostu prognozowanego w strefie euro (1,2% w 2019 r. i 1,4% w 2020 r.).