2020-06-18

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń - kwiecień br. wyniosły w cenach bieżących 320,8 mld PLN w eksporcie oraz 317,5 mld PLN w imporcie, podał Główny Urząd Statystyczny w Informacji Sygnalnej.

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3,3 mld PLN, w analogicznym okresie ub. roku wyniosło 1,5 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. spadł zarówno eksport, jak i import odpowiednio o 5,3% i o 5,8%.

Spadek obrotów w okresie styczeń – kwiecień br. związany był m.in. z ograniczeniami na terenie Polski, związanymi z COVID-19. W kwietniu odnotowano spadek obrotów w eksporcie o 26,0% r/r, a w imporcie o 24,9% r/r. Duży wpływ na spadek obrotów miała sekcja towarowa SITC - maszyny i urządzenia transportowe, której dynamika w kwietniu br. spadła o 40,6% w eksporcie, a w imporcie o 38,0%.

Do odpowiednio 78,2% oraz 68,5% w porównaniu z kwietniem 2019 r. obniżyła się dynamika eksportu oraz importu z Niemcami - naszym głównym partnerem handlowym.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,2% (w tym UE 73,2%), a w imporcie – 65,0% (w tym UE 54,8%), wobec odpowiednio 87,8% (w tym UE 74,7%) i 66,9% (w tym UE 56,9%) w styczniu – kwietniu 2019 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,9%, a w imporcie 7,3%, wobec odpowiednio 5,5% i 7,8% w analogicznym okresie ub.r.