2019-12-11

Zgodnie z opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny danymi w okresie styczeń-październik 2019 r. wartość polskiego eksportu wyniosła 845,4 mld PLN (wzrost o 6,7% r/r) natomiast wartość importu liczona według kraju pochodzenia wyniosła 840, 7 mld PLN (wzrost o 4,3% r/r).

W okresie styczeń-październik 2019 r. Polska uzyskała dodatnie saldo handlu zagranicznego wynoszące 4,6 mld PLN.