2019-08-26

Według wstępnych sierpniowych odczytów PMI – wskaźnika aktywności gospodarczej, mierzącego tempo rozwoju gospodarki na podstawie anonimowej ankiety wśród menedżerów odpowiadających na pytania ze swojej branży, strefa euro rozwija się w sierpniu nieco szybciej niż w lipcu oraz zauważalna jest także lekka poprawa koniunktury gospodarczej Niemiec. W sierpniu dostrzegalny jest wzrost zbiorczego PMI, który obejmuje sektor przemysłowy i usługowy strefy euro do 51,8 pkt, z 51,5 pkt w lipcu.

Wzrost wskaźnika PMI  związany jest z poprawą koniunktury zarówno w usługach - wzrost  do 53,4 pkt z 53,2 pkt w lipcu jak i w przemyśle – wzrost do 47 pkt z 46,5 pkt.

W I kwartale br. PKB w strefie euro zwiększył się o 0,4%, w II kwartale odnotowano wzrost PKB o  0,2%. Sugerując się odczytami PMI z lipca oraz sierpnia, można przypuszczać, że wzrost PKB w III kwartale nie będzie wyższy niż w poprzednich kwartałach br.