2019-04-29

Firma w Niemczech w tydzień i przez Internet

Parlament Europejski uchwalił dyrektywę pozwalającą na zakładanie spółek w innych państwach członkowskich całkowicie przez Internet

Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów, kraje Unii Europejskiej będą miały obowiązek umożliwić przedsiębiorcom zakładanie za pośrednictwem Internetu spółki lub jej oddziału w innym państwie członkowskim. Obecnie jedynie część państw, w tym m.in. Polska i Bułgaria, pozwalały na rejestrowanie spółek cyfrowo, ale jedynie na rynku krajowym; założenie przez Internet firmy za granicą było w praktyce niemożliwe. Po zmianie przepisów sytuacja ulegnie radykalnej zmianie i np. polski przedsiębiorca będzie mógł otworzyć firmę w Niemczech już w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych.