2019-12-16

Listopadowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Chinach były lepsze od oczekiwań analityków. Produkcja zwiększyła się o 6,2 proc. rdr (prognoza: 5 proc.), a sprzedaż - o 8 proc. rdr (7,6 proc.). W obu przypadkach było to wyraźne odbicie po październiku i najwyższe odczyty od czerwca. Z kolei inwestycje w aglomeracjach miejskich wzrosły w pierwszych jedenastu miesiącach roku o 5,2 proc., tyle samo co przed miesiącem. Inwestycje infrastrukturalne spowolniły do 4 proc. z 4,2 proc. w październiku.

Są to już kolejne dane sugerujące ożywienie koniunktury w Chinach. Wskaźnik PMI dla chińskiego sektora przemysłowego osiągnął powyżej 50 pkt. (pierwszy raz od 6-ciu miesięcy), z kolei wskaźnik Caixinu sygnalizuje już najsilniejsze ożywienie od 3 lat.

Nieco mniej optymistyczne są dane z sektora nieruchomości. Spośród 70 największych miast ceny nowych mieszkań wzrosły tylko w 44, wobec 50 w październiku.