2021-04-29

28.04.21 Parlament Europejski (PE) poparł umowę o handlu i współpracy między Wielką Brytanią a Unią Europejską dot. brexitu, którą negocjatorzy unijni i brytyjscy uzgodnili 24.12.2020. Umowa ta reguluje zasady współpracy oraz stosunki dwustronne. W okresie pomiędzy 01.01.21 a 30.04.21 była stosowana czasowo w celu ograniczenia komplikacji wynikających z brexitu. Do wejścia umowy w życie konieczna była zgoda PE, dzięki której będzie teraz możliwa pełna ratyfikacja porozumienia. Zgoda PE stanowi zwieńczenie długiego - ponad czteroletniego – okresu negocjacji prowadzonych w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

W głosowaniu PE 660 europosłów opowiedziała się „za”, 5 eurodeputowanych głosowało „przeciwko”, a 32 europosłów wstrzymało się od głosu.

Brak poparcia PE dla tej umowy skutkowałby koniecznością oparcia relacji między UE a Wielką Brytanią na zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO), co oznaczałoby m.in. stosowanie kontyngentów i ceł w bilateralnej wymianie międzynarodowej.

Przewodniczący Rady Europejskiej Ch. Michel uznał 28.04. decyzję PE za duży krok naprzód w stosunkach UE-Wielka Brytania, otwierający nową erę. Z kolei, przewodnicząca KE U. von der Leyen stwierdziła 28.04., że porozumienie stanowi podstawę silnej i bliskiej współpracy Unii z Wielką Brytanią.

Zachęcamy do lektury naszej styczniowej notatki dot. szczegółów umowy UE-Wielka Brytania pod linkiem