2020-05-15

GUS podał pierwsze całościowe dane z gospodarki z początku czasu koronawirusa.

W pierwszym kwartale PKB Polski wzrósł o 1,9 proc. rok do roku, ale spadł o pół procent w porównaniu z czwartym kwartałem 2019. Dane są lepsze niż oczekiwali ekonomiści. Prognozy mówiły o wzroście 1,3 proc. rok do roku. Prognozy na rok 2020 przewidują skurczenie się gospodarki o 3-4 proc.

Polski PKB spadł w pierwszym kwartale o 0,5 proc. w porównaniu z czwartym kwartałem 2019 roku i wzrósł o 1,9 proc. w zestawieniu z pierwszym kwartałem 2019 roku - podał GUS w tzw. pierwszym szacunku dynamiki gospodarki. Ekonomiści oczekiwali odpowiednio spadku o 1,2 proc. kdk i wzrostu o 1,3 proc. rdr, dane można więc uznać za dużo lepsze od oczekiwań.