2020-01-13

Bank Światowy prognozuje, że tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie w 2020 r. 3,6 proc., wobec 4,3 proc., zanotowanego w 2019 r. W 2021 r. przewidywany jest wzrost PKB o 3,3 proc., a w 2022 r. 3,1 proc.

W komentarzu do publikacji BŚ Ministerstwo Finansów wskazało główne wyzwania stojące przed gospodarkami wschodzącymi i rozwijającymi się, w tym okresie. Są to wzmocnienie fundamentów makroekonomicznych, usprawnienie polityki podatkowej i poprawa klimatu dla biznesu, dążenie do integracji handlu oraz odbudowa wzrostu produktywności przy zapewnieniu ochrony najuboższych.

W latach 2019 i 2020 Bank Światowy przewiduje globalny wzrost PKB na poziomie odpowiednio 2,4 proc. i 2,5 proc., w tym dla: USA - 2,3 proc. i 1,8 proc., dla strefy euro - 1,1 proc. i 1,0 proc., Japonii - 1,1 proc. i 0,7 proc., Chin - 6,1 proc. i 5,9 proc.

Zdaniem ekonomistów BŚ głównymi czynnikami ryzyka dla światowej gospodarki są: konflikty w handlu międzynarodowym, zawirowania na rynkach finansowych, niechęć do ryzyka oraz liczne napięcia geopolityczne.