2022-01-31

Według danych Eurostatu, na początku 2022 narodowa płaca minimalna obowiązywała w 21 krajach UE-27 - poza Austrią, Cyprem, Danią, Finlandią, Szwecją oraz Włochami.

Najwyższy poziom płacy minimalnej zanotowano w styczniu 2022 tradycyjnie w Luksemburgu i było to 2257 EUR, na drugim miejscu uplasowała się Irlandia (1775 EUR), a trzecią lokatę zajęła Holandia (1725 EUR). Natomiast najniższe minimalne wynagrodzenie obserwowano w Bułgarii na poziomie 332 EUR. Nieco wyższa była płaca minimalna na Łotwie (500 EUR) oraz w Rumunii (515 EUR). Zróżnicowanie pomiędzy najwyższą a najniższą płacą minimalną w UE-27 wzrosło w styczniu 2022 do 6,8-krotności wobec 6,6-krotności zanotowanej w całym 2021.

W skali roku minimalne wynagrodzenie w UE-27 wyrażone w EUR wzrosło najbardziej: na Węgrzech (o 22,5%), na Litwie (o 13,7%) oraz w Czechach (12,6%). Natomiast najniższą roczną dynamikę płacy minimalnej w UE obserwowano w Bułgarii i na Łotwie i w obu tych przypadkach poziom minimalnego wynagrodzenia nie zmienił się (0,0%) w ciągu roku. Niski był również wzrost płacy minimalnej na Malcie (0,9% r/r) oraz w Hiszpanii (1,6% r/r).

W Polsce minimalne wynagrodzenie wyniosło 655 EUR i ukształtowało się na 3. miejscu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W regionie najniższą płacę minimalną zanotowano w Bułgarii (332 EUR), a najwyższą w Słowenii (1074 EUR). W skali roku minimalne wynagrodzenie wzrosło w naszym regionie na początku 2022 pomiędzy 0,0% (we wspomnianych już wcześniej Bułgarii i Łotwie) a 22,5% (na Węgrzech). Nadal w krajach Europy Środkowo-Wschodniej koszty pracy pozostają na konkurencyjnym poziomie wobec pozostałych krajów UE-27.

Jeśli spojrzymy na okres od początku 2016, to najwyższym tempem wzrostu minimalnego wynagrodzenia we wschodniej części UE charakteryzowały się: Rumunia (wzrost o 121,9%), Litwa – (108,6%) oraz Czechy (78,0%). Z kolei na Łotwie wzrost ten był najniższy w regionie i wyniósł 35,1%. Skala wzrostu płacy minimalnej w Polsce w tym okresie osiągnęła 51,0%, plasując się na 8. miejscu w regionie.