2019-09-30

Urząd statystyczny Chin podał, że PMI przemysłu w tym kraju wzrósł we wrześniu do 49,8 z 49,5 w sierpniu i był wyższy od 49,6, prognozowanego przez ekonomistów.

Prywatnie liczony indeks aktywności przemysłu Caixin China wyniósł 51,4 wobec 50,4 w sierpniu.

Różnica między oficjalnym i prywatnym PMI polega na wielkości spółek objętych badaniem. Urząd statystyczny zajmuje się głównie dużymi, państwowymi firmami, a Caixin China PMI obejmuje przede wszystkim mniejsze, prywatne firmy. Oficjalny PMI obejmuje ok. 3 tys. firm, a prywatny ok. 500.