2020-07-02

Rusza konkurs dla MŚP na podbój innych kontynentów. PAIH zapowiada, że w związku z pandemią pomoże przedsiębiorcom w realizacji projektów.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) ogłosiła konkurs z dotacjami dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą zaistnieć na zagranicznych rynkach — Kanady, Kazachstanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskiich (ZEA). Konkurs ten — Polskie Mosty Technologiczne (z poddziałania 3.3.1 POIR) — pomaga przedsiębiorcom szybciej wejść na obce rynki, co jest szansą na poprawę kondycji finansowej i wzrost zatrudnienia

Kanada, Kazachstan (jedyny kraj w Azji Środkowej, który zawarł umowę o wzmocnionym partnerstwie z Unią Europejską) i ZEA to rynki perspektywiczne dla firm znad Wisły, jednak biorąc pod uwagę odległość, jaka dzieli polskich małych i średnich przedsiębiorców od tych rynków, a także nierzadko brak znajomości panujących tam zwyczajów handlowych, samodzielne próby zaistnienia na nich byłyby dla wielu MŚP niemożliwe.

Obecność rodzimych producentów nie jest powszechna we wspomnianych krajach, ale produkty polskich producentów, które charakteryzują się wysoką jakością, pomogą im tam zaistnieć. Warto aby przedsiębiorcy skorzystali z pomocy oferowanej przez ekspertów PAIH i dobrze przygotowali się do ekspansji. Stawką w konkursie jest grant w wysokości 200 tys. zł. Dofinansowanie jest pomocą de minimis, co ma swoje zalety, bo poziom wsparcia sięga 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Na granty nie mogą już liczyć MŚP, które wykorzystały limit wspomnianej pomocy.

W Kazachstanie firmy znad Wisły mogą liczyć na wiele zachęt i ulg podatkowych. PAIH zdiagnozowała branże, w które warto tam inwestować. Wśród nich są: budownictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT, ICT. Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, że rynek kazachski jest podatny na wahania kursu lokalnej waluty. Warto też przed nawiązaniem współpracy z lokalnymi partnerami właściwie zabezpieczyć interesy firmy.

Ekspansję na rynek kanadyjski rozważyć powinni z kolei przedsiębiorcy, którzy tworzą aplikacje do pracy zdalnej, gry komputerowe, prowadzą inwestycje obejmujące blockchain, technologię 5G, robotykę, internet rzeczy, a także technologie usprawniające łańcuchy dostaw i druku 3D. Rynek ten jest też otwarty na żywność, w tym m.in. produkty ekologiczne, zbożowe i o trwałości ponad 12 miesięcy, a także napoje spirytusowe.

Z kolei rynek w ZEA jest otwarty na producentów żywności. Rząd tego kraju ogłosił zakupy mięsa i innych podstawowych towarów do krajowej rezerwy żywnościowej dla wybranych importerów.

Program Polskie Mosty Technologiczne (PMT) składa się z dwóch etapów: krajowego i zagranicznego. Nabór i pierwszą ocenę wniosków o dofinansowanie poprzedza seminarium dla przedsiębiorców. Kolejnym krokiem są warsztaty dotyczące specyfiki krajów docelowych i tworzenia strategii ekspansji, którą eksporterzy będą testować i wdrażać na obcych rynkach. Za co przedsiębiorca może dostać punkty? Między innymi za poziom ulepszenia produktu, usługi lub technologii proponowanej na rynki docelowe, doświadczenie w prowadzeniu działalności eksportowej, konkurencyjność wnioskodawcy na rynku docelowym, wpisywanie się produktu, usługi lub technologii w jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji, a także za prezentację potencjalnych korzyści z udziału przedsiębiorcy w tzw. etapie zagranicznym programu PMT.

Przedstawiciele PAIH zapewniają, że w zależności od sytuacji związanej z pandemią będą modyfikować katalog kosztów kwalifikowanych. Nabór PMT będzie trwał co najmniej do końca lipca.