2018-05-23

Jak wynika z danych GUS, liczba przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 9 pracowników), które zajmują się sprzedażą na eksport wzrasta. Na koniec zeszłego roku takich podmiotów GUS zidentyfikował 17,7 tys. Natomiast analiza tych podmiotów z uwzględnieniem wskaźnika wielkości wyraźnie pokazuje, że ww. wzrost wynika ze zwiększenia eksportowej działalności firm średnich (50-249 pracowników) oraz dużych (powyżej 250 pracowników). Podmioty małe (10-49 pracowników) wykazują mniejszą aktywność eksportową niż rok temu. To problematyczna sytuacja, gdyż działalność eksportowa jest silną motywacją do polepszenia jakości oferowanych produktów, jak również do zwiększenia skuteczności procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Źródło: DIN MPiT na podstawie danych GUS. Podmioty zatrudniające powyżej 9 pracowników.