2018-09-27

Polska jako jedyny kraj z Unii Europejskiej oraz jeden z pięciu krajów na świecie otrzymała pozwolenie na eksport drobiu do Chińskiej Republiki Ludowej. Oprócz naszego kraju do Chin swoje produkty mogą również eksportować Stany Zjednoczone i Brazylia.

25 września br. Generalna Administracja Celna ChRL przywróciła prawo do eksportu pięciu polskim zakładom mięsa drobiowego oraz jednej chłodni. Pozwolenie na wwóz polskiego mięsa drobiowego do Chin dotyczy mięsa wyprodukowanego wyłącznie po 19 lipca br. Eksportowane mięso musi zawierać ze sobą bilateralne świadectwo zdrowia dla mięsa i produktów mięsnych przeznaczonych do eksportu do Chińskiej Republiki Ludowej. Wzór świadectwa oraz chińskie wymagania importowe określone zostały na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego. 

Chiński rynek drobiu jest specyficzny, gdyż tamtejsi klienci chętniej kupują części drobiu praktycznie niejadalne w Europie (np. kurze łapki). Polska jest jednym z największych producentów i eksporterów drobiu w Europie, a ponownie otwarty chiński rynek jest ogromną szansą dla firm, które chcą rozpocząć ekspansję zagraniczną.