2019-02-27

Polskie Mosty Technologiczne to cykliczny projekt realizowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), skierowany do przedsiębiorstw innowacyjnych i dynamicznie się rozwijających, które planują ekspansję zagraniczną.

Jest to kompleksowy program zapewniający dotacje, doradztwo i kontakty biznesowe. W 2019 r. projekt obejmie 4 nabory i będzie poświęcony 3 lokalizacjom w danym naborze. W I naborze w 2019 r. będą to: Indie, Izrael i Australia.

Polskie Mosty Technologiczne składają się z dwóch etapów: krajowego i zagranicznego. Każdy nabór poprzedzony jest seminarium przygotowawczym dla przedsiębiorców. Kolejny krok to warsztaty tworzenia zindywidualizowanej strategii ekspansji zagranicznej. Beneficjenci programu Polskie Mosty Technologiczne mogą liczyć na wsparcie ekspertów przy tworzeniu analiz rynkowych oraz opracowywaniu strategii ekspansji zagranicznych. Przedsiębiorcy otrzymają również sieć kontaktów biznesowych w danym państwie.

Wsparcie finansowe, oferowane w formie dotacji przedstawia się następująco:

  • 70 000 zł – wsparcie bezgotówkowe na strategię ekspansji – etap krajowy
  • 120 000 zł – wsparcie gotówkowe na wydatki w ramach etapu zagranicznego
  • 10 000 zł – wsparcie bezgotówkowe na współpracę z ZBH

Maksymalna wysokość jednego grantu wynosi 200 tys. zł dla jednej firmy na jeden rynek zagraniczny. Na jeden rynek przewidziane jest uczestnictwo do 20 firm  MŚP.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.