2020-01-17

Jak podał Główny Urząd Statystyczny nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po listopadzie 2019 roku wyniosła 1,9 mld euro, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. było to minus 3,2 mld EUR.

Po jedenastu miesiącach ubiegłego roku polski eksport zaliczył wzrost wartości sprzedaży do wszystkich głównych partnerów handlowych Polski (wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki partnerów handlowych).

W okresie styczeń-listopad 2019 największym odbiorcą polskiego eksportu były Niemcy, gdzie trafiło 27,7 proc. towarów i usług. W analogicznym okresie 2018 r. eksport do Niemiec stanowił 28,2% wartości ogólnej polskiego eksportu. Kolejnymi największymi partnerami handlowymi Polski są Czechy oraz Wielka Brytania.

Najczęściej eksportowanymi w okresie styczeń-listopad 2019 r. z Polski są towary z grupy: maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy, które stanowiły 38% wartości polskiego eksportu. Na kolejnych pozycjach znalazły się grupy: towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca – 18,3% oraz różne wyroby przemysłowe – 17,1%. Te trzy grupy towarów odpowiadały łącznie za ponad 73% wartości polskiego eksportu.