2018-12-10

6 grudnia br. brytyjskie ministerstwo ds. wyjścia kraju z UE wydało dokument dotyczący praw obywateli UE zamieszkujących Zjednoczone Królestwo w przypadku bezumownego wyjścia ze Wspólnoty.

 

Brytyjski rząd zapewnił w nim, iż wszyscy mieszkańcy UE będą mogli pozostać w ich kraju nawet, jeśli nie dojdzie do porozumienia. W przypadku opuszczenia UE przez Wielką Brytanię bez porozumienia nie będzie obowiązywać dwuletni okres przejściowy. W rezultacie:

  • Datą graniczną dla utrzymania prawa pobytu będzie 29 marca 2019 r. a nie 30 grudnia 2020 r.
  • Zmianie ulegnie termin obligatoryjnej rejestracji w systemie migracyjnym, który pozwala na uzyskanie statusu osoby osiedlonej. W tym przypadku termin zostałby skrócony do końca 2020 r.
  • Członkowie rodzin brytyjskich mieszkający poza granicami Królestwa będą mogli skorzystać z prawa do łączenia rodzin do 29 marca 2020 r.
  • 1 stycznia 2021 r. wdrożone zostaną nowe przepisy regulujące kwestie migracyjne. W tym przypadku nie zostało określone czy obywatele UE utrzymają prawo do przekraczania granicy na podstawie dowodów osobistych.
  • Obywatele UE utrzymają bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach lokalnych w Anglii i Irlandii Północnej zaplanowanych na maj 2019 r. Dalsze ustalenia dotyczące praw wyborczych będą przedmiotem odrębnych dwustronnych negocjacji.

Niezależnie od scenariusza obywatele państw członkowskich UE będą mieli obowiązek ubiegać się o ,,status osoby osiedlonej”. W tym celu będą musieli wypełnić wniosek składający się z trzech etapów, w którym zostaną poproszeni o potwierdzenie: swojej tożsamości, pobytu w Wielkiej Brytanii oraz niekaralności jak również posiadać ważny paszport biometryczny. Jeśli ubiegający się przebywał w Wielkiej Brytanii przez ponad 5 lat otrzyma status osoby osiedlonej. W przypadku pobytu krótszego niż 5 lat otrzyma tymczasowy status osoby osiedlonej. Koszt złożenia wniosku to 65 funtów dla osoby dorosłej i 32,50 funta dla dziecka do 16 r.ż. Rejestracja rozpocznie się w marcu 2019 r. i potrwa do połowy 2021 r. (lub do końca 2020 r.)