2019-03-22

20 marca agencja ratingowa Fitch podwyższyła prognozowane tempo wzrostu PKB Polski w 2019 r. z 3,8 proc. do 4,0 proc. Na 2020 r. Fitch przewiduje wzrost 3,5 proc. ( o 0,5 p.p wyższy niż poprzednia prognoza).

Podwyższenie tempa wzrostu agencja argumentuje zapowiedzianą stymulacją fiskalną. Według agencji, rozszerzenie programów socjalnych tj. 500+ oraz dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów zwiększą konsumpcje, co w rezultacie częściowo zrekompensuje przewidywany wzrost importu.

Ze względu na niską presję inflacyjną agencja nie przewiduje zmian stóp procentowych w Polsce do końca 2020 r. Prognoza inflacji została obniżona z 2,7 proc. do 1,7 proc. w 2019 r. w związku ze stabilizacją regulowanych cen energii.

Agencja Fitch oceniła wiarygodność kredytową Polski na poziomie „A-” z perspektywą stabilną.