2020-03-10

Podczas konferencji ONZ nt. handlu i rozwoju przedstawiono szacunki UNCTAD według których bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w 2020 r. spadną o 15 proc.

Stanie się tak, jeśli wirus Covid-19 będzie oddziaływał na gospodarkę przez cały rok. Jeżeli uda się go opanować w pierwszym półroczu, BIZ spadną o 5 proc. W 2018 r. BIZ na świecie spadły o 13 proc., do 1,3 bln USD.

Najdotkliwszy spadek inwestycji odczują kraje, które musiały wprowadzić najbardziej drastyczne kroki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Epidemia zmniejszy wydatki międzynarodowych koncernów, a fabryki, które są zamykane lub pracują na zwolnionych obrotach, wstrzymają lub opóźnią rozbudowę. Choć trwające inwestycje greenfield nie zostaną wstrzymane, to mniej będzie nowych projektów oraz fuzji i przejęć, których wartość spadła w lutym do 10 mld USD ze średnio 40-50 mld USD. Spadną inwestycje firm, które szukają nowych rynków zbytu, oszczędności oraz dostępu do surowców. 

Reinwestowane zyski, które w krajach rozwijających się stanowią zwykle około 40 proc. napływu BIZ również obniżą się na skutek obniżenia zysków firm, prognozuje UNCTAD.