2021-08-25

Dobiega końca termin konsultacji Polityki eksportowej Polski. Projekt Polityki zakłada wzmocnienie konkurencyjności gospodarki i pozycji eksporterów na rynkach międzynarodowych, dzięki zdefiniowaniu wyzwań stojących przed polskim eksportem w świecie po pandemii, rozwojowi tzw. dyplomacji ekonomicznej, a także lepszej koordynacji i wyznaczeniu spójnych działań po stronie administracji, będących odpowiedzą na te wyzwania. Efektywniejsza ma być również promocja polskiej gospodarki i silnej marki narodowej (tzw. Marki Polskiej Gospodarki) na arenie międzynarodowej, w tym dzięki budowie silnej sieci zagranicznych biur handlowych. Całość działań będzie skorelowana z powstającą Polityką Przemysłową Polski.

Kierunkowe cele Polityki eksportowej zakładają, że jej działania przyczynią się do:

 • zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia polskich firm, zwłaszcza z sektora MŚP, które umożliwi rozszerzenie ich działalności, zwiększenie obrotów oraz upowszechni obecność na rynkach zagranicznych,
 • dalszego umacniania relacji gospodarczych z krajami UE i rozszerzenie dostępu polskich firm do rynku unijnego, co będzie bodźcem rozwojowym i innowacyjnym dla rodzimych przedsiębiorstw w następstwie konkurowania o wymagającego europejskiego konsumenta,
 • zwiększenia udziału krajów pozaunijnych w polskim eksporcie dzięki wykorzystaniu rosnącego popytu na wielu z tych rynków,
 • przesuwania się na wyższe poziomy w globalnych łańcuchach wartości dodanej, w tym szczególnie w branżach innowacyjnych,
 • zwiększenie udziału w polskim eksporcie wyrobów wysoko przetworzonych i wysokiej techniki - jako towarów o wyższej marży.

W promocji polskiego eksportu wykorzystane zostaną nowoczesne instrumenty internetowe - w tym zmodernizowany portal trade.gov.pl, a na nim specjalna platforma Export Intelligence, zbudowana i zarządzana przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji do określania branż i rynków perspektywicznych. Oddanie do użytku platformy Export Intelligence jest planowane na październik 2021.

System wsparcia eksportu zostanie przemodelowany i dostosowany do potrzeb przedsiębiorców w ramach tzw. ścieżki rozwoju eksportera (czyli obsługi przedsiębiorców od etapu potencjalnego eksportera, poprzez pierwszy kontrakt eksportowy, dalsze rozszerzenie działalności eksportowej, aż po ekspansję inwestycyjną za granicą). Planowane jest wdrożenie różnorodnego wsparcia skierowanego do firm: dotacyjnego, finansowego, ubezpieczeniowego, szkoleniowego, czy informacyjnego.

Zagraniczne Biura Handlowe PAIH skoncentrują swoje działania i obsługę na rynkach najważniejszych dla polskiego eksportu, a także na rynkach perspektywicznych, w ramach obsługi przedsiębiorców w formie stacjonarnej oraz on-line.

Sektorowe programy promocji przygotowane zostaną dla następujących branż:

 1. sektor motoryzacyjny,
 2. sektor meblarski,
 3. sektor farmaceutyczny i wyrobów medycznych,
 4. sektor spożywczy,
 5. sektor kosmetyczny,
 6. sektor budownictwa,
 7. sektor transportu szynowego,
 8. sektor maszyn i urządzeń,
 9. sektor elektroniki profesjonalnej,
 10. sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi,
 11. sektor lotniczo-kosmiczny,
 12. sektor zrównoważonego rozwoju,
 13. sektor ICT w tym: IoT, AR/VR, AI, Fintech, Cyberbezpieczeństwo),
 14. sektor mody,
 15. sektor przemysłu kreatywnego (w tym, gry, multimedia),
 16. sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania.

Zakłada się rozpoczęcie realizacji programów sektorowych w 2h23, a cały projekt będzie trwał do końca 2030.

Źródła finansowania poszczególnych działań w ramach Polityki eksportowej Polski zostaną określone po ostatecznym ich zdefiniowaniu, przy finansowaniu części działań z funduszy europejskich.

Według zapowiedzi medialnych z lipca, Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprezentuje ostateczną wersję Polityki eksportowej Polski we wrześniu 2021.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Link do prezentacji