2021-03-09

Wsparcie instytucjonalne eksportu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – informator ekonomiczny

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – informacje dla podróżujących

Ministerstwo Finansów – podatkowa współpraca międzynarodowa

Polska Agencja Inwestycji i Handlu – PAIH – eksport

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - KUKE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - PARP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - ARP

Bank Gospodarstwa Krajowego – Finansowe Wspieranie Eksportu

 

Polityka handlowa

Komisja Europejska – Wspólna polityka handlowa – Umowy

Komisja Europejska - baza traktatów i umów

Access2Markets – portal Komisji Europejskiej dla eksporterów i importerów

Komisja Europejska - International Trade Department - Twitter

Komisja Europejska - International Trade Department

Informacje o państwach i współpracy gospodarczej z Polską

 

Samorząd gospodarczy

Krajowa Izba Gospodarcza – KIG

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bilateralne izby handlowe

 

Międzynarodowe zamówienia publiczne

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Grupa Banku Światowego

EBOR - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych

Portal Promocji Eksportu

Unijna baza przetargów TED

 

Brexit

Strona internetowa polskiego rządu

Strona internetowa brytyjskiego rządu - import, eksport, podatki, cła, świadczenie usług, pracy i dane osobowe

Strona internetowa brytyjskiego rządu - spersonalizowana lista niezbędnych działań

Strona internetowa brytyjskiego rządu - zmiany związane z realizacją protokołu w sprawie Irlandii Północnej

Strona internetowa brytyjskiego rządu - funkcjonowanie granicy

Strona internetowa brytyjskiego rządu – podatki import/eksport

Strona internetowa brytyjskiego rządu – przewodnik przewoźnika drogowego – informacje dla firm transportowych i kierowców komercyjnych

Strona internetowa brytyjskiego rządu – lista towarów kontrolowanych

Strona internetowa brytyjskiego rządu – kontrola importu

Strona internetowa brytyjskiego rządu – licencje eksportowe i certyfikaty