2020-06-08

W 2019 r. wartość eksportu sektora nowoczesnych usług biznesowych wyniosła 19,8 mld USD, podczas gdy w 2009 r. było to 5 mld USD. Tak więc w tym okresie średnioroczna dynamika przekraczała 20 proc. W tym samym czasie średnie tempo wzrostu zatrudnienia wyniosło 10,1 proc.

Wartość eksportu nowoczesnych usług jest wyższa niż polskich hitów — części samochodowych (16,2 mld USD), mebli (12,3 mld USD), produktów mięsnych (7,7 mld USD) i AGD (6,9 mld USD).

Jednocześnie zwiększa się udział eksportu nowoczesnych usług biznesowych w eksporcie usług komercyjnych ogółem. W 2005 r. stanowiły one 10 proc. polskiego eksportu usług, a obecnie ponad 27,5 proc.

Od 2008 r. sektor generuje nadwyżkę, która w ubiegłym roku wyniosła 8,1 mld USD.