2021-05-17

Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-marzec 2021 eksport Polski (w EUR) był o 8,3% wyższy niż przed rokiem. W kolejnych miesiącach kwartału obroty handlowe rosły coraz szybciej (dynamika eksportu przyspieszyła w marcu do 22,8% r/r z 6,1% r/r w lutym i po spadku o 4,3% r/r w styczniu, dynamika importu zwiększyła się do 20,5% r/r z 4,3% r/r w lutym i po spadku o 7,3% r/r w styczniu), pomimo coraz powszechniej raportowanych „wąskich gardeł” w globalnym handlu oraz brexitu. Pozytywnie na wyniki marca wpłynęły efekt kalendarzowy, niska baza statystyczna z ub. r., a także wciąż silny popyt zewnętrzny. Niezmiennie wzrost eksportu napędzają także skutki inwestycji zagranicznych z okresu przed pandemią. W przypadku importu, obok niskiej bazy i efektów kalendarzowych, widać pozytywne oddziaływanie odbudowy popytu konsumpcyjnego oraz skutki wzrostu cen ropy.

GUS poinformował, że w 1q21 z Polski wyeksportowano towary o wartości 66,3 mld EUR, wartość importu w tym czasie osiągnęła 63,9 mld EUR, a dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło 2,4 mld EUR.

W 1q21 wśród 10 głównych partnerów handlowych Polski wzrost eksportu (w EUR) odnotowano na 8 rynkach - najsilniejszy w przypadku Włoch (24,9% r/r), a następnie Niemiec (12,6% r/r) i Francji (12,2% r/r). Spadek eksportu obserwowano w przypadku Wielkiej Brytanii (-13,6% r/r – przy kontynuacji negatywnego wpływu brexitu) oraz Stanów Zjednoczonych (-2,1% r/r).

Obroty z pierwszą dziesiątką głównych rynków zbytu odpowiadały łącznie za 65,5% polskiego eksportu (w analogicznym okresie 2020 było to nieco więcej – 65,8%).

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w 1q21 w skali roku o 1,1pp do 28,9%, druga w rankingu Francja zanotowała lekki wzrost udziału o 0,2pp r/r do 6,1%, natomiast trzecie - Czechy obniżyły swój udział o 0,5pp r/r do 5,6%.

W 1q21 w eksporcie w większości sekcji towarowych wg nomenklatury SITC nastąpił wzrost eksportu m.in. w: olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 34,6% r/r), surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 27,1% r/r), różnych wyrobach przemysłowych (o 19,9% r/r), maszynach i urządzeniach transportowych (o 17,3% r/r) oraz towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 14,6% r/r).