2021-06-15

Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-kwiecień 2021 eksport towarów z Polski (w EUR) był o 19,0% wyższy niż przed rokiem. W kolejnych miesiącach 2021 obroty handlowe rosły coraz szybciej (dynamika eksportu towarów przyspieszyła w kwietniu do 65,2% r/r z 22,7% r/r w marcu, a dynamika importu zwiększyła się do 55,2% r/r z 20,3% r/r w marcu), pomimo nadal raportowanych „wąskich gardeł” w globalnym handlu oraz brexitu. Pozytywnie na wyniki kwietnia – poza niską statystyczną bazą odniesienia – wpłynęło silne zapotrzebowanie na polskie produkty za granicą (w przypadku eksportu) oraz odbicie krajowego popytu konsumpcyjnego i poprawa koniunktury (w przypadku importu), a także wzrost cen wielu towarów.

GUS poinformował, że w pierwszych czterech miesiącach 2021 z Polski wyeksportowano towary o wartości 90,0 mld EUR, wartość importu w tym czasie osiągnęła 86,5 mld EUR, a dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło 3,5 mld EUR.

W styczniu-kwietniu 2021 wśród 10 głównych partnerów handlowych Polski wzrost eksportu towarów (w EUR) odnotowano na 9 rynkach - najsilniejszy w przypadku Włoch (43,0% r/r), a następnie Francji (28,1% r/r), Hiszpanii (22,7% r/r) i Niemiec (22,1% r/r). Spadek eksportu obserwowano jedynie w przypadku Wielkiej Brytanii (-1,7% r/r – przy kontynuacji negatywnego wpływu brexitu).

Obroty z pierwszą dziesiątką głównych rynków zbytu odpowiadały łącznie za 65,4% polskiego eksportu towarów (w analogicznym okresie 2020 było to nieco więcej – 65,6%).

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w styczniu-kwietniu 2021 w skali roku o 0,7pp do 28,8%, druga w rankingu Francja zanotowała lekki wzrost udziału o 0,4pp r/r do 6,0%, natomiast trzecie - Czechy obniżyły swój udział o 0,3pp r/r do 5,7%.

W styczniu-kwietniu 2021 w eksporcie w większości sekcji towarowych wg nomenklatury SITC nastąpił wzrost, w tym m.in. w: maszynach i urządzeniach transportowych (o 34,0% r/r), surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 32,5% r/r), różnych wyrobach przemysłowych (o 30,7% r/r), olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 28,1% r/r) oraz towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 23,6% r/r).