2021-07-15

Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-maj 2021 eksport towarów z Polski (w EUR) był o 22,9% wyższy niż przed rokiem, wobec 19,1% r/r po kwietniu oraz spadku w całym 2020 o 0,3% r/r.

W ujęciu narastającym, w kolejnych miesiącach 2021 obroty handlowe rosły coraz szybciej. W przypadku import zwiększyły się w okresie styczeń-maj do 21,7% r/r vs. 15,5% r/r po kwietniu. Pozytywnie na wysokie obroty handlu zagranicznego – poza niską statystyczną bazą odniesienia z ubiegłego roku – wpłynęło silne zapotrzebowanie na polskie towary za granicą (w przypadku eksportu) oraz znaczący krajowy popyt konsumpcyjny – w tym wskutek otwarcia gospodarki - oraz rosnące ceny ropy (w przypadku importu).

GUS poinformował, że w pierwszych pięciu miesiącach 2021 z Polski wyeksportowano towary o wartości 112,8 mld EUR, wartość importu w tym czasie osiągnęła 109,2 mld EUR, a dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło ok. 3,5 mld EUR.

W styczniu-maju 2021 wśród 10 głównych partnerów handlowych Polski wzrost eksportu towarów (w EUR) odnotowano na wszystkich rynkach - najsilniejszy w przypadku Włoch (46,8% r/r), a następnie Francji (30,5% r/r), Hiszpanii (29,6% r/r) i Niemiec (25,3% r/r).

Obroty z pierwszą dziesiątką głównych rynków zbytu odpowiadały łącznie za 65,4% polskiego eksportu towarów (w analogicznym okresie 2020 było to nieznacznie więcej – 65,5%).

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w styczniu-maju 2021 w skali roku o 0,6pp, do 28,9%, druga w rankingu Francja zanotowała lekki wzrost udziału o 0,3pp r/r, do 5,9%, natomiast trzecie Czechy obniżyły swój udział o 0,2pp r/r, do 5,8%.

W styczniu-maju 2021 w większości sekcji towarowych wg nomenklatury SITC odnotowano wzrost eksportu, w tym m.in. w: maszynach i urządzeniach transportowych (o 38,4% r/r), surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 37,3% r/r), różnych wyrobach przemysłowych (o 32,8% r/r), olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 30,8% r/r) oraz towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 27,3% r/r).