2020-06-05

Niemiecki urząd statystyczny Destatist poinformował, że w kwietniu 2020 r. zamówienia w niemieckim przemyśle spadły o 25,8 proc. w ujęciu miesięcznym, wyrównanym sezonowo.

Mediana prognoz ekonomistów zakładała spadek zamówień o 19,7 proc. wobec spadku o 15,0 proc. miesiąc wcześniej po korekcie z -15,6 proc.

W porównaniu z kwietniem 2019 r. zamówienia skorygowane o liczbę dni roboczych spadły o 36,6 proc. wobec spadku o 15,4 proc. w marcu po korekcie z -16,0 proc