2019-05-17

W pierwszym kwartale 2019 r. wzrost gospodarczy Polski spowolnił do 4,6 proc.

Wzrost gospodarczy PKB był wyższy o 4,6 proc. rok do roku - podał GUS w tak zwanym szybkim szacunku. Cała gospodarka wytworzyła łącznie wartość 2 115,7 mld zł.

Jest to najwolniejsze tempo wzrostu gospodarczego, zanotowane od drugiego kwartału 2017. Przez pięć kolejnych kwartałów tempo wzrostu PKB Polski osiągało wartości ponad pięcioprocentowe.

Z kolei według danych wyrównanych sezonowo, PKB w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosło o 1,4 proc. W historii było tylko sześć kwartałów z lepszym wzrostem liczonym kwartał do kwartału.

Na podstawie zaprezentowanych danych (niewyrównanych sezonowo i tych wyrównanych, gdzie GUS bada różnicę w liczbie dni roboczych), można wyciągnąć wniosek, iż na spowolnienie kluczowy wpływ miał późniejszy termin świąt Wielkiej Nocy w tym roku, skutkujący przesunięciem decyzji zakupowych z marca na kwiecień. W ten sposób pozytywny efekt konsumpcji na wskaźnik PKB ujawni się prawdopodobnie w drugim kwartale.

Więcej danych na temat PKB poznamy 31 maja, kiedy GUS poda poszerzone informacje.