2020-06-23

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2020 r. spadła o 7,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 14,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

 

Maj przyniósł wyraźne odbicie sprzedaży detalicznej. Otwarcie galerii handlowych mocno wsparło sprzedaż odzieży oraz mebli, RTV, AGD

Zdaniem ekspertów dalsze ożywienie sprzedaży będzie już wolniejsze, a po mocnym odbiciu sprzedaży detalicznej, w kolejnych miesiącach powrót do boomu konsumpcyjnego sprzed epidemii będzie jednak trudny.

Utrzymujący się wysoki poziom zachorowań w Polsce sugeruje dalszą ostrożność konsumentów. Według dostępnych danych w czerwcu konsumenci odwiedzali galerie handlowe kilkanaście procent rzadziej niż przed kryzysem, a około 50 proc. właścicieli sklepów w galeriach handlowych uważa, że obecnie działalność tamże jest nieopłacalna i szybko się to nie zmieni.

W kolejnych miesiącach na zachowania konsumentów wpływać będzie także niepewność związana z rynkiem pracy. Ostatnie dane z krajowego rynku pracy pokazały silny spadek dynamiki płac i zatrudnienia. Duży pakiet fiskalny jaki uruchomił polski rząd zapewne ograniczył skok bezrobocia a zatem spadek skłonności do wydawania, niemniej jednak epidemia i spowolnienie gospodarcze odcisną swoje piętno na zachowaniach gospodarstw domowych jeszcze przez wiele miesięcy.