2019-10-21

Jak podał GUS w okresie styczeń-sierpień 2019 wartość polskiego eksportu wzrosła o 4,8% r/r i wyniosła 153,3 mld euro. W tym samym okresie import rósł o 2,7% i osiągną również wartość 153,3 mld euro. Do zera zmniejszyło sie saldo w handlu zagranicznym (w porównaniu do ujemnego salda, wynoszącego -2,9 mld euro, w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Najważniejszym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy, do których tegoroczny eksport liczony w okresie od stycznia do końca sierpnia osiągnął wartość 42,5 mld euro (3,2% wzrost r/r) i stanowił 27,7% polskiego eksportu ogółem (spadek z 28,1% w 2018 r.)

Drugim rynkiem eksportowym są Czechy, do których Polska w okresie styczeń-sierpień 2019 r. wyeksportowała towary warte 9,4 mld euro, co stanowiło 6,1% wartości polskiego eksportu ogółem.

Kolejnymi odbiorcami polskiego eksportu były: Wielka Brytania 9,1 mld euro oraz Francja (9 mld euro.)

Najszybciej rósł z kolei polski eksport do Stanów Zjednoczonych: 14,4% r/r. co pozwoliło na osiągnięcie wartości 4,5 mld euro i przełożyło się na 3% udział w sumie polskiego eksportu.

Według prognoz Krajowej Izby Gospodarczej eksport Polski osiągnie w 2019 r. wartość 227,6 mld euro, natomiast na koniec 2020 r. wyniesie 245,8 mld EUR.