2018-10-24

W dniach 18-19 października br. w Brukseli odbył się szczyt ASEM (Asia - Europe Meeting), w którym wzięli udział szefowie państw 51 krajów Europy i Azji, przedstawiciele Unii Europejskiej oraz sekretarz generalny Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).

Szczyt odbył się pod hasłem ,,Europa i Azja: globalni partnerzy wobec globalnych wyzwań” i dotyczył kwestii handlu i inwestycji oraz zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa. Dodatkowo 19 października pomiędzy UE a Singapurem została podpisana umowa o wolnym handlu oraz wzajemnej ochronie inwestycji. Jest to pierwsze tego typu porozumienie zawarte w regionie ASEAN a Unią Europejską. Przed zawarciem umowy eksport do Singapuru odbywał się w większości przypadków bez opłat celnych. Wskutek umowy w ciągu 3-5 lat zniesione zostaną pozostałe taryfy. Usunięte zostaną również bariery techniczne i pozataryfowe, jako efekt uznania unijnych norm i testów bezpieczeństwa w takich sektorach jak elektronika, farmaceutyki i części samochodowe. Cła na produkty importowane do UE z branży rybołówstwa i przetwórstwa rolnego będą dalej obowiązywać. Liberalizacji uległy również ograniczenia związane z usługami. Porozumienie zawiera przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, liberalizacji inwestycji, zamówień publicznych, konkurencji i zrównoważonego rozwoju. Umowa dotycząca ochrony inwestycji ma na celu zapewnienie większej pewności i bezpieczeństwa inwestorom. Umowa będzie obowiązywała zamiast dotychczasowych 12 dwustronnych umów inwestycyjnych między Singapurem a państwami członkowskimi UE.