2018-10-18

Unia Europejska jest w trakcie negocjacji z Australią ws. umowy o wolnym handlu. W lipcu odbyła się pierwsza runda rozmów między przedstawicielami obu stron, po oficjalnej decyzji Rady Unii Europejskiej o rozpoczęciu negocjacji z dnia 22 maja br.

Celem negocjacji jest stworzenie nowych możliwości eksportowych dla firm sektora MŚP, szczególnie poprzez usunięcie barier w handlu towarami i usługami. Porozumienie umożliwi również europejskim firmom, obecnym na rynku lub eksportującym na rynek australijski, konkurowanie na równym poziomie z firmami z państw, które posiadają już takie porozumienia. Co więcej, umożliwi firmom z UE lepszy dostęp do zamówień rządowych Australii.

Rozpoczęcie negocjacji z Australią wpisuje się w unijny program na rzecz otwartego i sprawiedliwego handlu. W ubiegłym roku weszła w życie umowa handlowa pomiędzy Kanadą a UE oraz zakończono negocjacje z Japonią. W tym roku zakończono również negocjacje z Meksykiem. Przyszła umowa między UE a Australią przyczyni się do dalszego wzmocnienia zaangażowania UE w regionie Azji i Pacyfiku.

Aktualnie, Unia Europejska jest jednym z największych partnerów handlowych Australii, a dwustronna wymiana handlowa w ciągu ostatnich lat stale wzrastała. Eksport z UE do Australii stanowi głównie sprzęt transportowy, maszyny i urządzenia, leki, chemikalia, oraz produkty z żelaza lub stali. Według International Trade Centre, wartość bilansu handlowego UE z Australią w ubiegłym roku wyniosła prawie 24 mld EUR.