2019-01-16

15 stycznia br. Izba Gmin odrzuciła plan wyjścia z UE zaproponowany przez rząd Theresy May. Przeciwko umowie dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii z UE zagłosowało 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia. Premier ma teraz trzy dni na przedstawienie alternatywnego planu wyjścia.

Podczas posiedzenia Jeremy Corbym, lider Partii Pracy, złożył wniosek w sprawie wotum nieufności dla rządu premier May. Głosowanie nad wotum nieufności planowane jest na 16 stycznia br. Jeśli parlament przegłosuje wotum, będzie miał 14 dni na stworzenie nowego rządu i uzyskania wotum zaufania. W przypadku braku wyłonienia się takiego rządu musza zostać ogłoszone nowe wybory.

W zależności od dalszego rozwoju sytuacji można przewidzieć dwa scenariusze:

Scenariusz 1. Jeśli Theresa May uzyska wotum zaufania parlament będzie kontynuować prace nad przyjęciem ustawy o wyjściu z UE.
Scenariusz 2. W przypadku otrzymania wotum nieufności Theresa May ustąpi ze stanowiska, a w ciągu 14 dni parlament musi utworzyć nowy rząd. W przypadku braku utworzenia rządu przeprowadzone będą nowe wybory.

W przypadku braku osiągnięcia porozumienia rząd brytyjski będzie miał 5 opcji:
• uchwalenie nowych przepisów (z dniem 29.03 przepisy unijne przestają obowiązywać),
• renegocjacje i próba odłożenia terminu Brexitu (w zależności od zgody UE),
• kolejne referendum, które wymagałoby poprawki do art.50 (termin wyjścia z UE) gdyż jest już za późno na zorganizowanie nowego referendum przed 29.03.,
• zwołanie nowych wyborów w celu uzyskania przez May mandatu politycznego,
• w ostateczności, zgodnie z orzeczeniem ETS, jednostronnie anulować Brexit.

Jeżeli umowa o wystąpieniu zostanie ratyfikowana przed 30 marca 2019 r., to większość skutków prawnych Brexitu będzie miała zastosowanie dopiero od 1 stycznia 2021 r., tj. po upływie 21 miesięcznego okresu przejściowego, którego warunki określono w projekcie umowy o wystąpieniu. W przypadku braku umowy o wystąpieniu nie będzie okresu przejściowego, a prawo UE przestanie obowiązywać w Zjednoczonym Królestwie i stosować się do tego państwa od dnia 30 marca 2019 r.