2018-09-04

Stany Zjednoczone i Meksyk osiągnęły porozumienie w sprawie zmian w NAFTA.

Porozumienie obejmuje zastąpienie północnoamerykańskiego układu o wolnym handlu (NAFTA), nową umową bilateralną. Meksyk zgodził się aby minimalny udział produkcyjny strefy wolnego handlu w samochodach montowanych w tym kraju i zwolnionych z cła wzrósł z 62,5 do 75 proc. Dodatkowo 45 proc. (wcześniej 40 proc.) wytwarzanych podzespołów samochodowych ma być produkowanych przez pracowników zarabiających co najmniej 16 USD na godzinę.

Zmieniono również horyzont czasowy trwania umowy i zrezygnowano z tzw. „klauzuli zachodzącego słońca”, która oznaczała wygaśnięcie umowy, jeżeli co 5 lat nie przeprowadzi się jej renegocjacji. Umowa bilateralna między USA a Meksykiem została zawarta na okres 16 lat, z jej przeglądami co 6 lat i możliwością przedłużenia po każdym przeglądzie o kolejne 16 lat. Donald Trump zapowiedział, że zatelefonuje do premiera Kanady z propozycją podobnego porozumienia. Zagroził jednak, że jeżeli Waszyngton nie osiągnie porozumienia z Ottawą, zostanie ona pominięta w nowym układzie i zostaną nałożone cła na sprowadzane z Kanady samochody. Ostrzegł również, że całkowicie wypowie układ NAFTA jeżeli kongres, który jest przeciwny zawarciu umowy z Meksykiem jeżeli nie obejmie ona Kanady, będzie ingerował w negocjacje.