2019-03-04

Wskaźnik PMI w lutym zarejestrował, czwarty miesiąc z rzędu, wartość poniżej 50 pkt. Wskaźnik spadł ze styczniowego poziomu 48,2 pkt do 47,6 pkt. Jest to najniższa wartość od 2013 roku.  

Pogorszenie warunków gospodarczych w lutym wynikało przede wszystkim z kolejnego spadku liczby nowych zamówień. Poziom nowych kontraktów obniżył się piąty raz w ciągu sześciu miesięcy. Popyt z rynków zagranicznych był wciąż słaby, a liczba zleceń eksportowych spadła siódmy miesiąc z rzędu. Według badanych zapotrzebowanie na polskie produkty w Niemczech w badanym okresie było niewielkie.

Indeks PMI wyliczany jest przez IHS Markit na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród kierowników kilkuset branżowych przedsiębiorstw. Na ich podstawie prognozuje się dalszy rozwój lub recesję gospodarczą. Odczyt powyżej granicy 50 pkt oznacza rozwój w sektorze przemysłowym. Poniżej - pogarszającą się sytuację i sugeruje nadchodzącą recesję.