2021-01-18

Według danych GUS listopad był kolejnym miesiącem odrabiania przez eksporterów strat wywołanych przez pandemię. Łącznie po 11 miesiącach eksport towarów był o 1,4% niższy niż w tym samym okresie 2019, dla porównania na koniec maja było to blisko -8% r/r, a na koniec października -2,6% r/r.

Według danych GUS w okresie styczeń-listopad 2020 z Polski wyeksportowano towary o wartości 217,1 mld EUR, zrealizowany w tym czasie import był wart 205,8 mld EUR, a dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło11,4 mld EUR (wobec 1,3 mld EUR odnotowanych za analogiczny okres 2019).

W okresie styczeń-listopad 2020 wśród 10 głównych partnerów handlowych Polski spadek eksportu Polski obejmował 8 rynków. Pozytywnymi wyjątkami były Niemcy (wzrost o 2,3% r/r; wg danych Destatis Polska awansowała w listopadzie ub. r. na 3. miejsce z 4. wśród największych partnerów Niemiec w imporcie) oraz Szwecja (wzrost o 2,2% r/r; wg danych szwedzkiego urzędu statystycznego w okresie styczeń-październik Polska była 6. rynkiem importowym dla tego kraju wobec 7. lokaty po wrześniu). Obroty z pierwszą dziesiątką polskich partnerów handlowych stanowiły 65,7% eksportu, podczas gdy przed rokiem było to o 0,3pp więcej.

Udział Niemiec w polskim eksporcie wzrósł w skali roku o 1,1pp do 28,8%, drugie w rankingu Czechy zanotowały spadek udziału o 0,4pp do 5,8%, a trzecia - Wielka Brytania obniżyła udział o 0,3pp do 5,7%.

W okresie styczeń–listopad 2020 w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC nastąpił spadek w połowie sekcji towarowych, zwłaszcza w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 29,0% r/r). Natomiast największe wzrosty obserwowano: w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 24,4% r/r), w napojach i tytoniu (o 18,7% r/r) oraz w żywności i zwierzętach żywych (o 8,3% r/r).