2017-10-20

Według najnowszych jesiennych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego dynamika polskiego eksportu pozostanie znacząca i wyniesie 7,5 proc. w skali roku w 2017 roku wobec 9,0 proc. w 2016 roku.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że dynamika eksportu Polski w 2018 roku osiągnie 7,1 proc. w skali roku. W kolejnych latach tempo wzrostu eksportu będzie nadal przekraczać się 5 proc. i w 2022 roku wyniesie 5,3 proc. r/r.

Prognozy MFW dynamiki importu Polski wskazują również na jej przewidywane znaczące tempo 8,4 proc. r/r w 2017 roku oraz 5,6 proc. w 2022 roku wobec 8,9 proc. w 2016 roku.