2017-10-20

W październikowej edycji World Economic Outlook Międzynarodowy Fundusz Walutowy nieznacznie podwyższył prognozy wzrostu światowego PKB na lata 2017-2018 o 0,1 pkt. proc. do 3,6 proc. i 3,7 proc.

MFW podwyższył prognozy dynamiki PKB strefy euro w 2017 roku o 0,4 pkt. proc. do 2,1 proc. oraz w 2018 roku o 0,3 pkt. proc. do 1,6 proc. Lepsze są przewidywania co do wzrostu gospodarczego Polski w 2017 roku o 0,4 pkt. proc. (3,8 proc.) i w 2018 roku o 0,1 pkt. proc. (3,3 proc.). Natomiast prognozy tempa wzrostu PKB Stanów Zjednoczonych nieznacznie obniżono – w br. o 0,1 pkt. proc. do 2,2 proc. oraz w 2018 roku o 0,2 pkt. proc. do 2,3 proc.

 

Region

Dynamika PKB

2017

2018

Prognozy 10.2017

Prognozy 04.2017

Prognozy 10.2017

Prognozy 04.2017

Świat

3,6

3,5

3,7

3,6

Strefa euro

2,1

1,7

1,9

1,6

Wielka Brytania

1,7

2,0

1,5

1,5

Niemcy

2,1

1,6

1,8

1,5

Polska

3,8

3,4

3,3

3,2

Stany Zjednoczone

2,2

2,3

2,3

2,5

Chiny

6,8

6,6

6,5

6,2

Indie

6,7

7,2

7,4

7,7