2020-04-27

Służby weterynaryjne Polski i Singapuru zakończyły renegocjację wzoru świadectwa zdrowia na mięso drobiowe mrożone, wywożone z Polski do Singapuru.

Dzięki osiągniętemu porozumieniu możliwe będzie wznowienie eksportu na rynek singapurski przez zatwierdzone zakłady, spełniające warunki nowego wzoru świadectwa.

Wynegocjowany przez strony nowy wzór zawiera korzystne dla strony polskiej zapisy dotyczące możliwości stosowania regionalizacji w sytuacji wystąpienia przypadków zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w przyszłości, co nie będzie prowadziło do automatycznej blokady eksportu mięsa drobiowego z całego terytorium Polski.